Previous slide
Next slide

WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE WE WRZEŚNIU 2023 r.

1. Trwają prace polegające na wykonaniu nowej instalacji przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym przy ul. ORLEJ 60-74.

Wykonawca: FIS „INSTALEX” Mirosław Maksymczuk z Lubina.

2. Na ukończeniu są roboty z związane z wymianą dźwigów w budynkach mieszkalnych przy ul. Leśnej 11 oraz Sokolej 4. Roboty trwają również w budynkach przy ul. Jastrzębiej 9 oraz Jastrzębiej 33. W bieżącym miesiącu powinny rozpocząć się prace w budynkach przy ul. Orlej 53. 
Wykonawca: „Chmielewski” S.A. z Baniochy

3. Sukcesywnie (w miarę potrzeb) dokonywane będą koszenia terenów zielonych.

Wykonawca: „HORTUS” Angelika Korodaj z Legnicy

4. Zaplanowano prace polegające na uporządkowaniu okablowania instalacji teletechnicznych w klatce schodowej przy ul. SOKOLEJ 41.

Wykonawca: „Firma MB Bednarski” Mieczysław Bednarski z Wrocławia.

5. W toku są roboty remontowe w strefach wejściowych do budynków mieszkalnych przy ul. Orlej 23 oraz Sokolej 28. Zaplanowano rozpoczęcie robót w stresie wejściowej przy ul. Sokolej 41.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „K-2” Stanisław Frąc i Grzegorz Frąc S.C. z Raszówki.  

6. Przewiduje się rozpoczęcie prac związanych z remontem pokrycia dachowego z wykorzystaniem płynnej membrany hydroizolacyjnej na budynku mieszkalnym przy ul. Sportowej 40-48.

Wykonawca: „SMART BUDOWNICTWO” Sp. z o.o. Sp.k. z Wrocławia.

7. Przeprowadzane są roboty modernizacyjnych systemu grzewczego – wymiana zaworów grzejnikowych oraz zaworów podpionowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Jastrzębiej 5, 7 oraz Orlej 41, 43, 49, 51. W dniach 11-13 bieżącego miesiąca zaplanowano uzupełnienie wody w instalacji centralnego ogrzewania w w/w budynkach.

Wykonawca: „TAH REGULACJA” A. Marcinkowski, P. Ławrynowicz Sp.k. z Wrocławia.

8. Na ukończeniu są prace związanych z naprawą części elewacji budynków przy ul. Legnickiej 23-31 oraz Orlej 33.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „K-2” Stanisław Frąc i Grzegorz Frąc S.C. z Raszówki.

9. Trwają roboty budowlane dotyczące zabudowy balkonów w pasie parteru budynku przy ul. Leśnej 15-23.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „k-2” Stanisław Frąc i Grzegorz Frąc S.C. z Raszówki.   

10. Na placu zabaw przy budynku Legnicka 13-21 przeprowadzone zostaną roboty polegające na montażu nowego urządzenia zabawowego.

Wykonawca: Dr Spil Polska Kozubek z Katowic.

11. W toku są prace remontowe klatek schodowych przy ul. Sokolej 35 oraz 37.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany K-2 Stanisław Frąc i Grzegorz Frąc S.C. z Raszówki.   

U W A G A !!!

Lokatorzy dokonujący opłat za czynsz poza granicami naszego kraju winni poprzedzić indywidualny numer konta wskazany w książeczce opłat czynszowych treścią BPKOPLPW

BPKOPLPW indywidualny numer konta wskazany w książeczcE opłat czynszowych