Previous slide
Next slide

ZARYS HISTORII
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PRZYLESIE" W LUBINIE

 W latach siedemdziesiątych istniała w Lubinie tylko jedna spółdzielnia mieszkaniowa, tj. „Spółdzielnia Mieszkaniowa Zagłębia Miedziowego” (SMZM). Skupiała ona znaczne zasoby miejskie, w tym wszystkie nowo wybudowane budynki.
     Na koniec 1979r. w SMZM zarejestrowanych było około 15.784 członków oraz 2.117 kandydatów. Łączna powierzchnia użytkowa zasobów, tj. Osiedla Staszica, Świerczewskiego, Polnego i Przylesia wynosiła 697.066 m2.
     W miarę rozwoju spółdzielni i przejmowania na stan kolejnych obiektów administrowanie stale rosnącym majątkiem stało się bardzo uciążliwe. Dlatego w 1979r. Zebranie Przedstawicieli Członków „Spółdzielni Mieszkaniowej Zagłębia Miedziowego” podjęło uchwałę o podziale tej organizacji na dwie spółdzielnie tj. SMZM i Spółdzielnię Mieszkaniową „Przylesie”.
     Nowo powstała w dniu 01.01.1980r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” przejęła na swój stan około:
– 360.000 m2 pow. użytkowej;
– 6.900 mieszkań;
– 130 lokali użytkowych;
– 96 budynków mieszkalnych (w dużym stopniu dotkniętych wadami – przecieki przez złącza pionowe i poziome elementów ścian zewnętrznych oraz stolarkę okienną, jak też przemarzanie ścian itp.);
– Centrum A;
– Pawilon 17 (w budowie);
– Bazę ZRU;
– Domki jednorodzinne w zabudowie szeregowej;
– Budownictwo towarzyszące tj. szkoły, żłobki, przychodnie, apteki, urzędy pocztowe, usługi i inne.
     W chwili powstania SM „Przylesie” przejęła również szereg zobowiązań SMZM m.in. realizowanie wszystkich wniosków o zamianę mieszkań złożonych przez członków zamieszkałych na Osiedlu „Przylesie:, realizując je sukcesywnie. Ponadto SM „Przylesie” w porozumieniu z Zarządem „Zagłębia Miedziowego” rozpoczęła zasiedlanie zasobów „Przylesia” w ramach list przydziału mieszkań dla członków oczekujących w SMZM. Dotyczyło to mieszkań uzyskiwanych z ruchu ludności i przejmowanych w miarę oddawania do użytku nowych budynków.
     Zarządy obu spółdzielni uzgodniły również, że SMZM wystąpi do członków oczekujących z ofertą przeniesienia członkostwa do SM „Przylesie”. Z oferty tej skorzystało wiele osób.
     W 1986r. SM „Przylesie” podzieliła się na dwie spółdzielnie tj. SM „Przylesie” i SM „Wrzos”, która przejęła wszystkie domki jednorodzinne w zabudowie szeregowej, natomiast w 1991 r. SM „Przylesie” wyodrębniła się SM „Nowinka” przejmując budynek przy ul. Kruczej 43.
     W międzyczasie po zakończeniu inwestycji związanych z budownictwem towarzyszącym obiekty takie jak: szkoły, żłobki i przedszkole zostały przekazane pod administrację Kuratorium Wydziału Oświaty i wychowania.
     W 1988 r. jesienią Zarząd SM „Przylesie” zajmujący pomieszczenia przy ul. Kruczej 14 został przeniesiony do Centrum A, a mieszkania po Spółdzielni zostały podzielone przez członków oczekujących na zamianę.
     W 2004r. ze struktur Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” wyodrębniła się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” przejmując budynki Osiedla Nr III (ulice: Sowia, Krucza, Sportowa od nr 50 i Żurawia).
     Ogólnie rzecz ujmując Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” zrzesza obecnie 5 tysięcy 493 członków (stan na dzień 31.12.2020 r.), a w jej budynkach mieszka ponad 11 tysięcy lokatorów.