Previous slide
Next slide

WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W MIESIĄCU LIPCU 2024 r.

1. Sukcesywnie (w miarę potrzeb) dokonywane będą koszenia terenów zielonych

Wykonawca: HORTUS Angelika Korodaj z Legnicy. 

2. W toku są prace remontowe stref wejściowych do klatki schodowej przy ul. ORLEJ 44 oraz przy ul. ORLEJ 15.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „K-2” Stanisław Frąc i Grzegorz Frąc S.C. z Raszówki.   

3. Trwają roboty instalacyjne polegające na uporządkowaniu okablowania na klatkach schodowych przy ul. WRONIEJ 3.

Wykonawca: Firma MB BEDNARSKI Mieczysław Bednarski z Wrocławia.

4. W trakcie są roboty instalacyjne polegające na wykonaniu nowej instalacji p.poż w budynkach ORLA 23-29 oraz ORLA 31-39.

Wykonawca: FIS INSTALEX Mirosław Maksymczuk z Lubina.

5. Wykonywane są prace  remontowych strefy wejściowej do klatek schodowych przy ul. SOKOLEJ 49 i SOKOLEJ 28.

Wykonawca: SKALLER Sp. z o.o. z Lubina.

6. Trwają roboty związane z wymianą dźwigów w budynkach mieszkalnych przy ul. SOKOLEJ 35, PAWIEJ 54.

Wykonawca: „CHMIELEWSKI” S.A. z Baniochy.

7. W toku są prace remontowe klatek schodowych przy ul. PAWIEJ 1-9.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany K-2 Stanisław Frąc z Raszówki.

8. Realizowane są prace polegające na wymianie urządzeń do usuwania odpadów (lejów zsypowych) w budynku mieszkalnym przy ul. SOKOLEJ 14 w Lubinie.

Wykonawca: Dominika Sidorowicz „AZ-BEST” z Łodzi.

9. W budynku przy ul. PAWIEJ 33 prowadzone są prace instalacyjne polegające na wymianie pionów kanalizacji deszczowej.

Wykonawca: WOXAN Usługi Instalacyjne Włodzimierz Gardoń z Głogowa. 

U W A G A !!!

Lokatorzy dokonujący opłat za czynsz poza granicami naszego kraju winni poprzedzić indywidualny numer konta wskazany w książeczce opłat czynszowych treścią BPKOPLPW

BPKOPLPW indywidualny numer konta wskazany w książeczcE opłat czynszowych