Previous slide
Next slide

E-KORESPONDENCJA

E-KORESPONDENCJA

Oświadczenie o wysyłaniu korespondencji drogą elektroniczną

INFORMACJA DOT. DYSPOZYCJI KIEROWANIA KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wydrukuj zamieszczone oświadczenie z pliku Lokale mieszkalne PDF a jeśli posiadasz lub wynajmujesz od Spółdzielni lokal użytkowy to z pliku Zasoby użytkowe PDF.

2. Będąc właścicielem lokalu, posiadaczem spółdzielczego prawa do lokalu lub najemcą w umowie ze Spółdzielnią wypełnij czytelnie druk oświadczenia opatrując go własnoręcznym podpisem.
(w przypadku współwłaścicieli/współposiadaczy prawa do lokalu,o ile istnieje możliwość podpis powinni złożyć wszyscy współuprawnieni).

3. Dostarcz do siedziby Spółdzielni oświadczenie lub wyślij na adres: sekretariat@przylesie.lubin.pl lub NA SKRZYNKĘ W APLIKACJI E-BOK , jeżeli posiadasz indywidualny dostęp uprzednio uzyskany w Spółdzielni.

4. W razie pytań wyjaśnień udzielamy pod numerem telefonu 76 749 79 00