Previous slide
Next slide

RODO

RODO

Ogólna

Monitoring wizyjny

Na terenie Spółdzielni wyodrębniono kilka obszarów objętych monitoringiem wizyjnym. Wszystkie obszary objęte monitoringiem oznaczone są tablicami informacyjnymi. Celem zastosowania systemu wideonadzoru jest bezpieczeństwo i ochrona mienia objętego obszarem monitoringu. Obraz jest rejestrowany i nagrywany wyłącznie na potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa (np. kradzież, dewastacja mienia).

Otrzymanie danych od osób innych niż dane dotyczą.