Previous slide
Next slide

LUSTRACJA I SPRAWOZDANIA

LUSTRACJA I SPRAWOZDANIA

LUSTRACJA
badanie legalności, gospodarności i rzetelności całości działania Spółdzielni